1 نظر

  1. MOHAMMAD HOSSEINMOHAMMAD HOSSEINsays:

    استاد سروش همه چیزش خوب بود ولی ترکی میزدی بهتر در میومد تا هندی